Naujienos

PASITARIMAS PRIE APSKRITO STALO

       Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“.

PASIPLAUKIOJIMAS BAIDARĖMIS

      Rugpjūčio 2 dieną Kretingos socialinių paslaugų centro globojami (rūpinami) vaikai ir grupė darbuotojų išbandė jėgas baidarėse. Išlipę į krantą baidarininkai buvo sutikti kvepiančiais ir karštais šašlykais, kuriuos vaikų iškylai padovanojo Kretingos IKI parduotuvė, o iškepė įstaigos administracija :) Nuoširdžiai dėkojame Kartenos Baidarių savininkui Kęstučiui už nemokamai suteiktą pramogą vaikams bei IKI parduotuvės, esančios Savanorių g. 44, Kretingoje, administracijai už padovanotas vaišes.

"Į ORĄ"

      Liepos 30 dieną svečiavomės Kartenos aerodrome, kur grupelę Kretingos socialinių paslaugų centro globojamų (rūpinamų) vaikų nuoširdžiai priėmė ir 'į orą" pakėlė Klaipėdos sklandytojų klubo atstovai. Ačiū jiems už neišdildomus įspūdžius ir pramogą.