Naujienos

Kretingos socialinių paslaugų centro veiklos pristatymas

       Šiandien į Kretingos socialinių paslaugų centrą susirinkusiems rajono seniūnijų seniūnams, socialinės paramos specialistams, „Bočių“ ir Kretingos neįgaliųjų draugijos nariams, Kretingos dienos veiklos centro darbuotojams buvo pristatyta mūsų centro veikla. Socialinės paramos skyriaus vedėja D. Blagnienė pristatė nuo vasario mėnesio pradedamą teikti asmeninio asistento paslaugą neįgaliems asmenims. Bus įsteigti 3 asmeninio asistento etatai, kurie galės teikti paslaugas 30 asmenų. Šios paslaugos bus nemokamos. Bendruomeninių šeimos namų vykdomą projektinę veiklą pristatė soc.

Išvyka į Pakruojo dvaro šviesos festivalį ,,Didieji Kinijos žibintai"

       Paskutinį gruodžio penktadienį Socialinių paslaugų centro DVT vaikai vyko į Pakruojo dvaro šviesos festivalį ,,Didieji Kinijos žibintai". Išvykos metu vaikai apžiūrėjo judančias ir šviečiančias Afrikos gyvūnų figūras, milžinišką šventyklą bei drakonus. Aplinką daug kur puošė šviečiančios šilko gėlės, kurios vaikams paliko didelį įspūdį. Vaikai stebėjo Kinijos klounų pasirodymą, į kurį buvo įtraukti ir jie patys. Grįžtant kelionė neprailgo: vaikai visą kelią klegėjo, dainavo. Šias kalėdines atostogas vaikai prisimins kaip įdomią, smagią pramogą.  

ŠVENTŲ KALĖDŲ BELAUKIANT

       Gruodžio 18 d. graži vaikų Kalėdinė šventė įvyko Kretingos socialinių paslaugų centre. Dienos veiklos tarnybos vaikai susirinkusiems svečiams, darbuotojams bei tėveliams parodė spektakliuką ,,Baltas angelas“. Šokiais ir dainomis pradžiugino svečius, o į žaidimus buvo įtraukti ir žiūrovai. Globojami vaikai pakvietė dalyvauti įdomiose estafetėse.

GIMTADIENIŲ FIESTA

      Gruodžio 17 d. Kretingos socialinių paslaugų centre Dienos socialinės globos paslaugas gaunantys senjorai šventė gimtadienius. O jų buvo net keletas: vyriausiajai močiutei sukako 93 metai, o jauniausiajai – 74. Prie vaišių stalo besišypsantys senjorai išsakė gražius sveikinimo žodžius, socialiniai darbuotojai – prasmingus palinkėjimus. Dainos, šokiai, žaidimai prie stalo, siurprizai bei gera nuotaika, šiltas bendravimas praskaidrino senjorų kasdienybę.

"Kalėdos kvepia gerumu"

       2019 m. gruodžio 17 d. Kretingos socialinių paslaugų centre buvo surengta Adventinė vakaronė „Kalėdos kvepia gerumu“, kuri buvo skirta mūsų rajono globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimoms bei jose augantiems vaikams. Vakaronės metu susirinkusieji bendravo tarpusavyje, klausėsi Kretingos meno mokyklos akordeonistų trio atliekamų melodijų, vaišinosi nuostabaus skonio pyragu, kuri specialiai renginiui iškepė ir padovanojo „Kalniaus duonos“ vadovas Ernestas Kalnius, puodelių dekoravimo meno mokė kūrėja Rasa Statkuvienė. Renginį vedė D.

Pokalbiai apie šv. Kalėdų laukimą

       Gruodžio 16 d. Kretingos socialinių paslaugų centro Dienos veiklos tarnyboje dienos socialinės globos paslaugas gaunančius senjorus aplankė Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos Šv. Pranciškaus seserų kongregacijos sesuo Brigita. Prie kuklaus bendro stalo susėdę senjorai ir sesuo pranciškonė kalbėjosi apie laukimo laikotarpį, sukalbėjo maldą. Senjorai klausėsi sesers Brigitos pasakojimų apie jos kelią į pašaukimą tarnauti Viešpačiui, patys dalijosi prisiminimais iš savo gyvenimų. 

DIENOS VEIKLA SENJORAMS

       Kretingos socialinių paslaugų centro Dienos veiklą lankantys senjorai kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį dalyvauja lavinamuosiuose užsiėmimuose. Jų metu senjorai sprendžia įvairius kryžiažodžius, sudoku, atlieka logines bei kitas užduotis, kurios yra parenkamos pagal jų sugebėjimus ir pomėgius. Senjorų patogumui užduotys yra paruoštos ant didelio formato lapų. Jiems ši veikla yra ne tik nauda, bet ir pasitikėjimo savimi skatinimas bei įdomiai praleistas laikas.

MOKYMAI APIE SAVANORYSTĘ

       Savanorystė dažniausiai siejama su jaunų žmonių veikla, tačiau tai nereiškia, kad į ją negali įsitraukti vyresnieji. Lietuvoje pradėta vykdyti Europos Sąjungos programa „54 +“ siekia pakeisti esamą situaciją. Ši socialinė įtraukties priemonė skirta skatinti vyresnių nei 55 metų, tačiau darbingo amžiaus žmonių užimtumą po apmokamo darbo valandų. Gruodžio 9-10 dienomis Kretingos socialinių paslaugų centre vyko baigiamieji projekto „54+“ mokymai apie savanorystę. Šio projekto vadovė Birutė Petraitienė, o lektorė Diana Stankaitienė.