Atsisveikinimas su kolegomis

Mieli kolegos,
Pradžia – 1989-ieji, pabaiga – 2019 m. rugsėjo 2 d., 30 metų dirbta su jumis. Mintimis peržvelgiu visą nueitą kelią: buvau pirmoji įstaigos darbuotoja, kai čia dar vyko statybos darbai, ne kartą svarstyti įstaigos išlikimo, likvidavimo, reorganizacijos klausimai. Visada būta svarbiausių įvykių ir sprendimų sūkuryje. Patirta ir džiugių, ir sunkių, sudėtingų akimirkų. Mūsų visų darbštumo, kūrybiškumo, sumanumo, užsispyrimo dėka pasiekėme, kad įstaiga išliko ir teikia socialines paslaugas visos savivaldybės žmonėms.
Atsisveikinimas su darbu jaudinantis. Suvokiu, kad keisis gyvenimo ritmas, nukris atsakomybė, daugybės pareigų našta, sunkumai užsimirš. Dėkoju likimui, kad dirbdama sutikau daug gerų žmonių, kad mintyse – geri prisiminimai, o širdyje – bendravimo, buvimo su mielais žmonėmis šiluma. 
Poetas Just. Marcinkevičius yra pasakęs: „Visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame nepasakę jų vienas kitam, nusinešame užgniaužę juos savo širdyse“. Mieli kolegos, manyje susikaupę daug gerų žodžių. Tad dėkoju Jums už begalinę kantrybę atliekant savo pareigas, šiltą bendravimą, palaikymą, padrąsinimą. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad buvau kartu su Jumis.

Nuoširdžiai, 
Beruta Dirvonskienė