Kretingos socialinių paslaugų centro veiklos pristatymas

       Šiandien į Kretingos socialinių paslaugų centrą susirinkusiems rajono seniūnijų seniūnams, socialinės paramos specialistams, „Bočių“ ir Kretingos neįgaliųjų draugijos nariams, Kretingos dienos veiklos centro darbuotojams buvo pristatyta mūsų centro veikla. Socialinės paramos skyriaus vedėja D. Blagnienė pristatė nuo vasario mėnesio pradedamą teikti asmeninio asistento paslaugą neįgaliems asmenims. Bus įsteigti 3 asmeninio asistento etatai, kurie galės teikti paslaugas 30 asmenų. Šios paslaugos bus nemokamos. Bendruomeninių šeimos namų vykdomą projektinę veiklą pristatė soc. darbuotoja D. Manukian. Projekto rėmuose galima gauti šias paslaugas: psichologinę, meno terapijos, pozityvios tėvystės, mediacijos, socialinio  darbuotojo, šeimos klubo, o vasarą organizuojamos šeimų stovyklos. Visos paslaugos yra nemokamos ir esant poreikiui, šio projekto specialistai vyksta į seniūnijas. Nuo 2020 m. sausio pasikeitusį Atvejo vadybos tvarkos aprašą pristatė atvejo vadybininkė J. Viskontienė. Vienas iš svarbesnių pasikeitimų - šį procesą gali inicijuoti ir seniūnijos specialistai, tiesiogiai kreipdamiesi į Socialinių paslaugų centrą. Vyr. socialinė darbuotoja V. Miltakienė pristatė dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus arba neįgaliems suaugusiems žmonėms. Šiomis paslaugomis naudojasi senjorai, kuriems sunku vieniems būti namuose dėl pakitusių savo fizinių galimybių arba vienišumo. Šie žmonės į centrą atvežami ir parvežami įstaigos transportu. Senjorams per dieną teikiamos maitinimo, higienos, priežiūros paslaugos, lavinamosios veiklos, ergoterapijos užsiėmimai, sudaroma galimybė pamiegoti, organizuojamos išvykos. Už šias paslaugas asmuo moka 20 procentų nuo savo pajamų tik už lankytas dienas. Apie šiais metais numatomus atidaryti Bendruomeninius vaikų globos namus, vykdomas globėjų, įtėvių ir budinčių globotojų paieškas kalbėjo centro direktorė D. Skruibienė.