Nauja ir kilni profesija – budintis globotojas

Globos trukmė

iki 12 mėnesių

Vaiko amžius

iki 18 metų

Vaikų skaičius

iki 3 vaikų

Veiklos forma

pagal individualios veiklos pažymą

Vienkartinė įsikūrimo išmoka

10 BSI

Atlygis budinčiam globotojui

1 MMA

Mėnesio atlygio priedas už 1 vaiką

100 Eur

Mėnesio atlygio priedas už vaiką iki 3 metų arba lengvą vaiko neįgalumo lygį

200 Eur

Mėnesio atlygis už vaiko vidutinio ir sunkaus neįgalumo lygį

300 Eur

Pagalbos pinigai

114 Eur

Vienkartinė išmoka iki vaiko globos nustatymo

114 Eur

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas

152 Eur

Vaiko globos (rūpybos) išmoka

152 Eur

Išmoka vaikui

30 Eur

Globotojui suteikiama nuolatinė pagalba

Specialistų konsultacijos, seminarai ir supervizijos, bendradarbiavimas su institucijomis, atokvėpio paslauga iki 1 mėn. per metus, savitarpio paramos grupės.

 

PADĖKIME VAIKAMS UŽAUGTI !!!

INFORMACIJA: tel. 8 671 74477, el. p. lina.rimkuviene@spc.kretingos.lt , tel. 8 675 75261, el. p. asta.sakalauskiene@spc.kretingos.lt