NEMOKAMA ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGA NEĮGALIESIEMS

 Kas yra Asmeninio asistento paslauga?
Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.
Kas gali gauti paslaugą?
Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, (išskyrus pensinio amžiaus asmenis).
Kokias paslaugas gali suteikti asmeninis asistentas?
•    Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
•    Asmeninis asistentas gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
•    Suteikti individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).
•    Ir kt.
Kokie reikalingi dokumentai?
1.    Prašymas gauti asmeninio asistento paslaugas.
2.    Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 
3.    NDNT išduota Neįgalumo lygio pažyma ar Darbingumo lygio pažyma.
Prašymus priima Socialinės paramos skyrius (J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, 305 kab., 
tel. 8 445 54754 el. p. margarita.lipskiene@kretinga.lt.
Norintys gauti konsultaciją ar papildomos informacijos, gali kreiptis į Kretingos socialinių paslaugų centro Bendruomeninių šeimos namų koordinatorę Daivą Manukian (J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, 105 kab., tel. 8 602 35744, el. p. daiva.manukian@spc.kretingos.lt.
Asmeninio asistento paslauga gyventojams bus teikiama įgyvendinant projektą „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“.