Pasibaigė mokymai „Socialinių darbuotojų ir klientų santykių gerinimas“

       Kretingos socialinių paslaugų centras, vykdydamas projektą „Integrali pagalba senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Kretingos rajone“, 2019 metų balandžio 17-18 dienomis organizavo socialinių darbuotojų padėjėjų ir slaugytojų padėjėjų bei kineziterapeuto mokymus tema „Socialinių darbuotojų ir klientų santykių gerinimas“. Šiuos mokymus vedė VšĮ Socialinių inovacijų centro lektorė Indrė Makaraitė. Kvalifikacijos kėlimo seminare dalyvavo 20 darbuotojų. Mokymų metu darbuotojai pagilino žinias bei patobulino kompetencijas teikiant paslaugas senyvo amžiaus paslaugų gavėjams. Teorinių ir praktinių mokymų metu darbuotojai buvo supažindinami su žmogaus amžiaus tarpsniais ir jo poreikiais, emocinio intelekto nauda socialiniame darbe, buvo nagrinėjamos emocinio palaikymo ir pasitenkinimo gyvenimu sąsajos. Vyko diskusijos, buvo atliekami emocinio intelekto, empatijos lavinimo pratimai.