PASITARIMAS PRIE APSKRITO STALO

       Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“. Šį projektą mūsų rajone vykdo Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Kretingos rajono savivaldybės administracija ir Kretingos socialių paslaugų centru, kuris atlieka globos centro funkcijas. 
       Siekiant aptarti kaip Kretingos rajone vykdomas šis projektas, 2019 m. rugpjūčio 7 d. Kretingos socialinių paslaugų centre prie apskrito stalo susėdo šio projekto vadovė Rugilė Ladauskienė, projekto veiklų ekspertai Daiva Matulevičiūtė ir Dainius Miežys, pertvarkos procesų regioninio lygmens ekspertė Živilė Jurgutienė, Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos funkcijas atliekanti Rima Butkienė bei Kretingos skyriaus vyr. specialistė Eglė Vaičienė, „SOS vaikų kaimai“ atstovė Klaipėdos regione Jurgita Mikolaitytė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Girdvainė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Lina Bruzdeilynienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Danutė Blagnienė, Socialinių paslaugų centro direktorė Berute Dirvonskienė, direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Virginija Narbutienė bei globos centro socialinės darbuotojos (globos koordinatorės) Asta Sakalauskienė, Lina Rimkuvienė ir Birutė Daukšaitė.