SIŪLOME TAPTI BUDINČIAIS GLOBOTOJAIS

Budintis globotojas - tai laikinasis vaiko globėjas, kuris vaiką globoja savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, kasdienę priežiūrą ir poreikius.

 

 

Budintis globotojas: 

●  prižiūri vaiką pagal Kretingos socialinių paslaugų centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį;
●  veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą;
●  nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Kretingos socialinių paslaugų centro įgaliojimus;
●  globos trukmė iki 12 mėnesių, kol vaikui baigsis laikinoji globa. Per šį laiką vaikas gali būti sugrąžintas į biologinę šeimą ar jam bus nustatyta nuolatinė globa, ar jis bus įvaikintas;
●  vienu metu budintis globotojas gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 5 vaikų.