SUPERVIZIJOS KRETINGŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJAMS

       Šių metu lapkričio – gruodžio mėnesiais Kretingos socialinių paslaugų centre vyko 5 supervizijos užsiėmimai dvidešimčiai centre dirbančių socialinių darbuotojų, kuriuos vedė supervizorė Akvilė Budreckytė. Supervizija neišvengiamai moko atsigręžti į save visuose darbiniuose santykiuose ir situacijose. Ji leidžia pamatyti save kitų akimis, suprasti, kaip kitus veikia vienokie ar kitokie tavo sprendimai, veiksmai, poelgiai, ir nuspręsti, ką galėtum daryti kitaip.