Šventė Kretingos rajono globėjams

Liepos 1 dieną Kretingos socialinių paslaugų Globos centras organizavo šventę esamiems ir būsimiems globėjams bei jų globojamiems vaikams. Šventė, vykusi Kretingos dvaro saldaininėje, susidėjo iš dviejų dalių: pirmiausia, visi, dideli ir maži, linksmai klegėdami raitėme karštą karamelę ant pagaliukų, o vėliau - sugarmėjome į kavinę. Kavinėje, susėdus prie stalų, buvo išreikšta nuoširdi padėka kiekvienam globėjui, kuris nepabijojo ir suteikė šeimą tėvų globos netekusiems vaikams, įteikiant po gėlę, išsakant nuoširdžius žodžius apie juos. Susirinkusius globėjus sveikino ne tik Globos centro darbuotojos, bet ir Kretingos socialinių paslaugų centro direktorė Danutė Skruibienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Girdvainė, kalbino rajono laikraščio „Pajūrio naujienos“ žurnalistai. Pasivaišinusių kava, ledų kokteiliais bei tortu vaikų, laukė piešimas ant balionų, o norintiems veidelius dažais išpiešė menininkė Rasa Statkuvienė. Visi susirinkę globėjai dar kartą pakviesti liepos 5 dieną, 10:30 val. dalyvauti Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje vyksiančiose mišiose, kuriose bus meldžiamasi už visus rajono globėjus.