Naujienos

ATSISVEIKINIMO POPIETĖ SU DIREKTORE

       2019 – ųjų rugpjūčio 30 – oji - ypatinga diena Kretingos socialinių paslaugų centro bendruomenei.  Tądien buvo paskutinė darbuotojų popietė, praleista kartu su direktore. Nuo šiol Beruta Dirvonskienė, beveik tris dešimtmečius buvusi šios įstaigos šeimininke, į ją sugrįš jau kaip svečias. Darbo kolektyvas, palydėdamas į naują gyvenimo etapą, Jums, Direktore, linki naujų planų, svajonių, sveikatos, namų židinio jaukumo. Pasvėrusi ir įvertinusi nuveiktus darbus, turite teisę atsikvėpti, pasidžiaugti viltingais rytmečiais ir ramiomis vakaro valandomis.

Atsisveikinimas su kolegomis

Mieli kolegos,
Pradžia – 1989-ieji, pabaiga – 2019 m. rugsėjo 2 d., 30 metų dirbta su jumis. Mintimis peržvelgiu visą nueitą kelią: buvau pirmoji įstaigos darbuotoja, kai čia dar vyko statybos darbai, ne kartą svarstyti įstaigos išlikimo, likvidavimo, reorganizacijos klausimai. Visada būta svarbiausių įvykių ir sprendimų sūkuryje. Patirta ir džiugių, ir sunkių, sudėtingų akimirkų. Mūsų visų darbštumo, kūrybiškumo, sumanumo, užsispyrimo dėka pasiekėme, kad įstaiga išliko ir teikia socialines paslaugas visos savivaldybės žmonėms.

PASITARIMAS PRIE APSKRITO STALO

       Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“.

PASIPLAUKIOJIMAS BAIDARĖMIS

      Rugpjūčio 2 dieną Kretingos socialinių paslaugų centro globojami (rūpinami) vaikai ir grupė darbuotojų išbandė jėgas baidarėse. Išlipę į krantą baidarininkai buvo sutikti kvepiančiais ir karštais šašlykais, kuriuos vaikų iškylai padovanojo Kretingos IKI parduotuvė, o iškepė įstaigos administracija :) Nuoširdžiai dėkojame Kartenos Baidarių savininkui Kęstučiui už nemokamai suteiktą pramogą vaikams bei IKI parduotuvės, esančios Savanorių g. 44, Kretingoje, administracijai už padovanotas vaišes.

"Į ORĄ"

      Liepos 30 dieną svečiavomės Kartenos aerodrome, kur grupelę Kretingos socialinių paslaugų centro globojamų (rūpinamų) vaikų nuoširdžiai priėmė ir 'į orą" pakėlė Klaipėdos sklandytojų klubo atstovai. Ačiū jiems už neišdildomus įspūdžius ir pramogą.

APSILANKYMAS NYKŠTUKŲ KAIME

      Liepos 20 dieną Kretingos socialinių paslaugų centro globojami vaikai, kartu su darbuotoja vyko į Vienkiemio sodybą. Akimirkos iš Nykštukų" kaimo.

ŠALTA JŪRA

       Liepos 18 dieną Vaikų globos (rūpybos) tarnybos berniukai, lydimi socialinės darbuotojos Jūratės Blyžienės, vyko į Palangą prie jūros. Smagus laikas, tik vanduo šaltas.