Globos centro statistika

GIMK mokymai: 2019 metai Globos centre mokymus pagal GIMK programą baigė 5 globėjų (rūpintojų) šeimos, iš kurių 1 šeima dar neturi globojamo vaiko.

Globos centro statistika 2019 m. rugpjūčio 21 d:

●  budintys globotojai – 1 šeima, 1 joje prižiūrimas vaikas;

●  globėjai giminaičiai – 20 šeimų, 23 jose globojami vaikai;

●  globėjai (rūpintojai) – 19 šeimų, 22 jose globojami vaikai.