Kitos paslaugos

Gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo paslaugos

       Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio "Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu tam tikroje srityje" pakeitimais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-57 „Dėl pavedimo vertinti ir rengti išvadas apie asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus“, Kretingos socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus. 

 Vertinamos šios sritys: