Socialinės paslaugos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams