Socialinės paslaugos šeimai

Laikino apgyvendinimo paslaugos Pagalbos šeimai tarnyboje

Laikino apgyvendinimo paslauga — tai visuma paslaugų, kurios asmeniui (šeimai) teikiamos krizių atvejais, asmenims, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje, nepilnametėms motinoms su vaikais, asmenims su nepilnamečiais vaikais, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, SPC Vaikų globos (rūpybos) tarnyboje gyvenusiems vaikams, sulaukusiems pilnametystės (iki 24 amžiaus), jų mokymosi ar studijų atostogų metu, socialinės rizikos asmenims, netekusiems būsto ir po medicininės reabilitacijos, siekiant integruoti juos į visuomenę.