Socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia

Pagalbos į namus paslaugos

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGOS
•    Pagalbos į namus paslaugos teikiamos Kretingos rajono suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).
•    Pagalbos į namus paslaugos teikiamos pagal įvertintą socialinių paslaugų poreikį iki 10 val. per savaitę, ne daugiau kaip 5 kartus per savaitę;
•    Pagalbos į namus paslaugų gavėjai:
o    suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;