Kontaktai

Padalinio pavadinimas

Darbuotojo vardas, pavardė

Darbuotojo pareigos

Telefonai

Administracija

Beruta Dirvonskienė

Direktorė

8 671 85952

Virginija Narbutienė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

8 685 85565

Sigutė Žižniauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

8 445 78988

Jadvyga Kiesienė

Vyriausioji buhalterė

8 608 77941

Sigita Alonderienė

Buhalterė

8 612 52527

Airinė Budginienė

Sekretorė

8 445 78988

Pagalbos šeimai tarnyba

Diana Špučienė

Vyriausioji socialinė darbuotoja

8 671 85956

Daiva Navirauskienė

Socialinė darbuotoja

8 606 73332

Vida Staugienė

Socialinė darbuotoja

8 683 24213

Simona Žymančiūtė

Socialinė darbuotoja

8 676 52139

Nijolė Jonutienė

Socialinė darbuotoja

8 606 73341

Dienos veiklos tarnyba

Diana Špučienė

Vyriausioji socialinė darbuotoja

8 671 85956

Vida Martinkienė

Socialinė darbuotoja

8 683 90448

Palionė Pazdrazdienė

Socialinė darbuotoja

8 683 90448

Simona Žymančiūtė

Socialinė darbuotoja

8 676 52139

Vaikų globos (rūpybos) tarnyba

Nijolė Jonutienė

Vyriausioji socialinė darbuotoja

8 606 73341

Jūratė Blyžienė

Socialinė darbuotoja

8 677 69426

Vaida Malūkaitė

Socialinė darbuotoja

8 677 69426

Asta Sakalauskienė

Socialinė darbuotoja

8 676 47370

Lina Rimkuvienė

Socialinė darbuotoja

8 676 52291

Daiva Lubienė

Socialinė darbuotoja

8 445 78988

Specialistai

Gintarė Poškienė

Slaugytoja

8 677 69424

Virginija Gelažanskienė

Slaugytoja

8 676 52338

Roma Varnelienė

Slaugytoja

8 698 49987

Dainora Petkienė

Psichologė

8 445 78989

Oksana Lubienė

Kineziterapeutė - masažistė

8 652 87989

Viktorija Tamošauskienė

Ergoterapeutė

8 445 78888

Monika Vasiliauskaitė

Kineziterapeutė

8 445 78989